.Kopiowanie tekstów oraz prywatnych fotografii autora tylko za jego zgodą!

sobota, 27 czerwca 2015

Czółna typu Grzybowo.

Wśród zbiorów zabytkowych łodzi jednopiennych z obszaru ziem polskich wyróżnia się grupa kilku czółen z okresu wczesnego średniowiecza,charakteryzujących się zespołem podobnych cech.Omawiane łodzie ,przy długości od 3,5  do 4,5 m i szerokości 50-70 cm ,mają bardzo małą wysokość rzadko przekraczającą 30 cm.Dwie grodzie oddalone od siebie o 80-90 cm umiejscowione są bliżej części rufowej,wyodrębniające przedział dla użytkownika łodzi.W przekroju półkoliste ,powstały w wyniku rozdarcia promieniowego lub stycznego poniżej środka kłody dębowej.W łodziach tych w celu poprawienia stabilności konieczne było obniżenie środka ciężkości.Dlatego użytkownik znajdował się w łodzi w pozycji półsiedząco-półklęczącej.Śladem tego są pozostawione w trakcie żłobienia pomiędzy grodziami podpórki służące do zamocowania ławeczki.
Najlepiej zachowanych przykładem tego typu jest dłubanka wydobyta z jezioro Sominko w Grzybowie w województwie pomorskim. *

Replikę tej łodzi już wykonaliśmy i to dwukrotnie.

Grzybowo 1

Grzybowo 2
 W trakcie ostatnich Cedyńskich Spotkań z Historią wykonałem przy pomocy kilku przyjaciół kolejną łódź tego typu. Efekt poniżej. Prawdopodobnie ( zgodnie ze słowami dyrektora COKiS ) zostanie umieszczona w cedyńskim muzeum.* Waldemar Ossowski "Studia nad łodziami jednopiennymi z obszaru Polski " Gdańsk 1999 r

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz